Benjamin Andersen

Tilbage til søgesiden

Benjamin Andersen - 28 år - Forsyningsteknik

Det vil jeg forandre

Verden står i dag over for store regnvandsproblemer. Især når vi tager global opvarmning i betragtning. Derfor er det vigtigt, at vi bliver ved med at udvikle spildevandsbranchen, og det vil jeg gerne være med til.

Derfor valgte jeg en ingeniøruddannelse 

Jeg valgte uddannelsen Forsyningsteknik fordi videnskab er et kæmpe felt. Jeg mener, det har med alt i universet at gøre. Hvis det findes, så er der en videnskab, der forsøger at forklare det. I sidste ende valgte jeg forsyningsingeniør, fordi vi kommer i berøring med mange forskellige typer videnskab.

Det bedste ved min uddannelse 

Der er stor alsidighed på uddannelsen. Vi er blevet undervist i mange ting lige fra jordens oprindelse til mikrobiologi og varmevekslere.

Fremtidsmulighederne med min uddannelse 

Uddannelsen åbner døre ind til forsyningsbranchen, hvor vi kan arbejde med alt fra drikkevand til kloak til fjernvarme.

Se film med ingeniører:

Social feed