Christine Collin

Tilbage til søgesiden

Christine Collin - 27 år - Bygningsdesign

Det vil jeg forandre

Jeg drømmer om at skabe et mere bæredygtigt byggeri og derigennem hjælpe til, at vi anvender vores ressourcer rigtigt. Byggeriet udgør en stor byrde for jordens ressourcer, da den er en stor aftager af klodens råstoffer. Jeg ser det derfor som et vigtigt område at udvikle mere bæredygtige metoder og værktøjer indenfor.

Derfor valgte jeg en ingeniøruddannelse 

Jeg valgte uddannelsen Bygningsdesign fordi jeg altid har haft et ønske om at skabe og bygge—som ung ville jeg være arkitekt, men jeg fandt også glæde i matematik og fysik. Derfor valgte jeg en uddannelse, som forener det æstetiske med det tekniske.

Det bedste ved min uddannelse 

Det bedste ved uddannelsen har været det høje faglige niveau, muligheden for at komme til udlandet for at studere og det fantastiske sammenhold og sociale liv på campus.

Fremtidsmulighederne med min uddannelse 

Min grunduddannelse (Bachelor i Byggeteknologi) kan føre til arbejdsområder indenfor trafik og byplanlægning, offshore og havnebyggeri, energi og indeklima, konstruktioner og materialer m.m. Med min specialisering kan jeg arbejde indenfor bæredygtigt byggeri.

 

Se film med ingeniører:

Her kan du læse til ingeniør

Esbjerg
AAU Esbjerg
Herning
VIA University College
AU Herning
Horsens
VIA University College
Kalundborg
Professionshøjskolen Absalon
København
AAU København
DTU i Lyngby og Ballerup
Odense
Syddansk Universitet
Sønderborg
SDU Sønderborg
Aalborg
Aalborg Universitet
Aarhus
VIA University College
Aarhus Universitet

Se hvor Christine kan arbejde

String "1484" is not a valid udi.

Social feed