Emil Emborg Thiel

Tilbage til søgesiden

Emil Emborg Thiel - 24 år - Produktionsudvikling

Det vil jeg forandre

Jeg har igennem praktisk erfaring set, hvordan IT og data kan hjælpe beslutningstagere. Samtidig har jeg set hvad det gør, hvis der ikke er tilstrækkelig data til, at understøtte de beslutninger der skal tages i en organisation. Derfor fokuserer jeg på, at de beslutninger der skal tages, også kan bakkes op af fakta.

Derfor valgte jeg en ingeniøruddannelse

En ingeniøruddannelse åbner døre indenfor mange brancher. Selvom jeg uddanner mig indenfor en specifik ingeniør-retning, vil den måde jeg går til en opgave på kunne bruges i mange discipliner. Den tekniske forståelse og integrationen af teknik og forretning er også med til, at jeg kan varetage opgaver i bl.a. ledelse og konsulentbranchen. 

Det bedste ved min uddannelse

Det bedste ved min uddannelse er, at jeg får en bred men samtidig specialiseret viden, som kan bruges i mange forskellige situationer. Om jeg står i produktionen eller på direktionsgangen.

Fremtidsmulighederne med min uddannelse

Jeg vil bruge min uddannelse til at arbejde indenfor konsulentbranchen. Som konsulent får jeg mulighed for at arbejde med mange forskellige udfordringer, hvilket ingeniøruddannelsen netop ruster en til. 

Se film med ingeniører:

Social feed