Eva Caspersen

Tilbage til søgesiden

Eva Caspersen - 28 år - Miljøteknologi

Det vil jeg forandre

Jeg vil gerne være med til at genoverveje vores samfunds forhold til spildevand. I stedet for at se det som et affaldsprodukt, kan vi se spildevand som en ressource, som kan skabe værdi for samfundet. Spildevand indeholder både organisk materiale, som vi kan nedbryde til methan og producere biogas af, og fosfor, en sparsom ressource, som kan genvindes og for eksempel udfældes som struvit. Et mineral der kan bruges som gødningsmiddel på landbrugsjord.

Derfor valgte jeg en ingeniøruddannelse 

Jeg valgte uddannelsen Miljøingeniør, fordi jeg gerne vil være med til skabe en bedre verden. I gymnasiet var jeg meget optaget af klimaforandringer og gik meget op i, hvordan vi kunne mindske vores CO2-udledning. Jeg fik et kort indblik i uddannelsen ved at være studerende for en dag, hvor man følger en anden miljøstuderende til undervisning og hverdagsaktiviteter. Her overværede jeg et fag ("Miljøtekniske Processer"), som blandt andet kom ind på rensning af vand ved hjælp af kemiske processer. Dét fangede straks min interesse! Tænk, at man kunne bruge sin naturvidenskabelige faglighed til at gøre vand rent, som ellers ville være beskidt og forurene!

Det bedste ved min uddannelse 

Valgfriheden på studiet har været enormt givende! 25 % af fagene vælger man helt selv. Det gør, at lysten og motivationen til at lære om emnerne kommer af sig selv. Desuden er det fedt, at studiet spænder så bredt, så man nemt kan prøve flere forskellige specialiseringer af i løbet af studietiden. Og så er sammenholdet på studiet bare helt unikt! Vi hjælper hinanden igennem alle fagene, som gør os alle stærkere.

Fremtidsmulighederne med min uddannelse 

Man kan blandt andet blive rådgivende ingeniør, som rådgiver forsyninger og kommuner i forhold til for eksempel spildevandsrensning eller klimatilpasningsløsninger i form af håndtering af regnvand og forurenet jord og grundvand. Derudover kan man også blive ansat i Miljøstyrelsen/Miljøministeriet.

Se film med ingeniører:

Her kan du læse til ingeniør

Esbjerg
AAU Esbjerg
Herning
VIA University College
AU Herning
Horsens
VIA University College
Kalundborg
Professionshøjskolen Absalon
København
AAU København
DTU i Lyngby og Ballerup
Odense
Syddansk Universitet
Sønderborg
SDU Sønderborg
Aalborg
Aalborg Universitet
Aarhus
VIA University College
Aarhus Universitet

Se hvor Eva kan arbejde

String "1484" is not a valid udi.

Social feed