Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Joakim Johansen

Tilbage til søgesiden

Joakim Johansen - 31 år - Kemi og bioteknologi

Det vil jeg forandre

Jeg motiveres stærkt af at se mit arbejde blive omsat i virkelighedens verden. I teknologibranchen er der så meget fart på, at det sker hele tiden. Jeg brænder for at bidrage med mine input til klimadebatten og implementeringen af teknologiske løsninger på vores kraftværker, der kan samarbejde med den øvrige infrastruktur om at udfase gammel teknologi baseret på kul og olie. At  mit arbejde er et brandvarmt politisk og mediedækket emne, gør kun, at motivationen kører på højeste gear hele vejen - at jeg konstant bliver mindet om, hvorfor jeg sidder på kontoret dag ud og dag ind.

Derfor valgte jeg en ingeniøruddannelse 

Jeg valgte uddannelsen Kemiingeniøruddannelsen fordi den giver mange muligheder i Danmark, som har mange traditioner inden for flere grene af kemisk   industri og R&D (forskning og udvikling). Den pragmatiske tilgang til problemløsning adskiller ingeniørerne fra de naturvidenskabelige scient.er. Fagene bliver hurtigt omsat til samfundsmæssig kontekst enten gennem industrirelaterede forsøg eller ved at formulere teoretiske problemer ud fra reelle cases. Med kemiingeniøruddannelsen bliver du den klassiske kolbe-kemiker i hvid kittel og med røg og damp i reagensglassene, hvor du udvikler nye medikamenter i samarbejde med medicinalbranchen, eller fremtidens brændstof, som for eksempel brintpillen eller nye katalysatorer til at fjerne NOx fra VW's motorer. Men uddannelsen giver også mulighed for, at du kan arbejde inden for den tungere industri: Kraftværkerne, betonfabrikkerne eller produktionen hos kemiske og biokemiske medicinalvirksomheder. Her skal du skalere reaktorer, designe nye processer til røggasrensning og opskalere den kemi, som kolbe-kemikeren har opfundet i sit lille laboratorie. I branchen kombineres akademisk forskning på topniveau med implementering af teknologi i virkelighedens verden, og det er lige præcis dét, som ingeniøren er skabt til at lave.

Det bedste ved min uddannelse 

De mange samarbejder med relevant industri sætter kurserne på DTU i perspektiv og holder motivationen hos de studerende  oppe. Fordi kemiingeniøruddannelsen er så bred og har så mange muligheder, har jeg kunnet tilpasse uddannelsen undervejs. Fagsammensætninger, projekter og netværk er vigtige. Et enkelt fag eller en enkelt god underviser kan antænde din nysgerrighed for et felt eller fag, du slet ikke vidste eksisterede. Derfor er det vigtigt at udvikle sine egne præferencer undervejs i et så langt studie. Og det er lige så vigtigt at faget, uddannelsen og uddannelsesinstitutionen kan tilpasse sig de ændringer. Inden for teknologi er der altid brug for innovation. Og ingeniøruddannelsen lægger kraftigt op til, at studerende kan oprette projekter på gode idéer. Ligesom bachelor og kandidatspecialer bidrager til reel forskning. Det sikrer motivation lige fra starten af studiet og helt til sidste punktum i kandidatspecialet.

Fremtidsmulighederne med min uddannelse

Der er gode muligheder både inden for energisektoren, den medicinale sektor og inden for sværindustri. Ingeniøruddannelsen sikrer en bred faglighed inden for grundpillerne af naturvidenskab. Dem kan man vælge at specialisere sig i gennem for eksempel en ph.d. (som der er mange muligheder for som ingeniør) eller supplere med ledelses- eller projektledelseskompetencer og derigennem udnytte sin brede forståelse af komplekse problemer til at koordinere specialister frem mod problemløsning. De analytiske evner kan i mange tilfælde også overføres  til andre brancher, og de lænker dig altså ikke fast til den faglige retning, der står på dit diplom. Ingeniøruddannelsen åbner døre for mange forskellige retninger. Dermed er det ikke sagt, at det ikke kræver hårdt arbejde, men ingeniøruddannelsen er et genialt fundament, som du kan bygge videre på for at følge den retning, du gerne vil.

Se film med ingeniører:

Her kan du læse til ingeniør

Esbjerg
AAU Esbjerg
Herning
VIA University College
AU Herning
Horsens
VIA University College
Kalundborg
Professionshøjskolen Absalon
København
AAU København
DTU i Lyngby og Ballerup
Odense
Syddansk Universitet
Sønderborg
SDU Sønderborg
Aalborg
Aalborg Universitet
Aarhus
VIA University College
Aarhus Universitet

String "1484" is not a valid udi.

Social feed