Nogle funktionaliteter vises ikke i Internet Explorer - brug en af disse browsere for at få den bedste oplevelse: Chrome, Safari eller Firefox. Vi beklager ulejligheden.

Kristina Yde

Tilbage til søgesiden

Kristina Yde - 23 år - Bygning

Det vil jeg forandre

Jeg vil rigtig gerne sprede budskabet for bygningsingeniører, da der allerede nu er mangel på ingeniører. Det mærkes for eksempel tydeligt her på uddannelsen i Horsens, hvor klasserne bliver mindre og mindre. Bygningsingeniører er vigtige, da arkitekter og konstruktører ikke kan beregne på de mere udfordrende konstruktioner, eftersom de ikke har den nødvendige viden. Så skal de store, smukke, gigantiske bygninger stoppe fra næste generation af? Nej, vel? Derfor.

Derfor valgte jeg en ingeniøruddannelse

Jeg valgte at begynde på bygningsingeniør i Horsens, fordi jeg altid har interesseret mig for bygninger og deres konstruktioner. De udfordringer, som besværlige konstruktioner giver, er vildt spændende at regne på og nde ud af, om arkitektens vilde idéer kan blive til virkelighed. Desuden har min familie altid været i byggefaget, så jeg har gennem min opvækst været tæt knyttet til netop denne form for uddannelse. Og så er det da bare en fed titel at kunne kalde sig selv Konstruktionsingeniør.

Det bedste ved min uddannelse

Det bedste er helt sikkert al den viden, man får, og de bekendtskaber man opbygger inden for ingeniørfaget. Vi arbejder på tværs af uddannelser, så man får allerede tidligt følelsen af, hvordan arbejdet bliver, når man er færdiguddannet.

Fremtidsmulighederne med min uddannelse

Man kan bruge bygningsingeniører til alt! I Horsens kan man vælge 4 forskellige linjer inden for bygningsingeniørfaget: Vej og Anlæg, Energiingeniør, Forsyningsingeniør og Konstruktionsingeniør. Man kan altså arbejde med veje, anlægsarbejde (kalkulationer, planlægning), energi (energirenovering af huse, vedvarende energi), forsyning (kloak m.m.) og konstruktioner (større bygninger). Man vælger først sin retning senere på semestrene, hvor man har fået opbygget viden inden for de forskellige områder, så man kan være sikker på, man har valgt den rigtige retning.

Se film med ingeniører:

Her kan du læse til ingeniør

Esbjerg
AAU Esbjerg
Herning
VIA University College
AU Herning
Horsens
VIA University College
Kalundborg
Professionshøjskolen Absalon
København
AAU København
DTU i Lyngby og Ballerup
Odense
Syddansk Universitet
Sønderborg
SDU Sønderborg
Aalborg
Aalborg Universitet
Aarhus
VIA University College
Aarhus Universitet

Se hvor Kristina kan arbejde

String "1484" is not a valid udi.

Social feed