Philip Strand

Tilbage til søgesiden

Philip Strand - 23 år - Kemi og teknologi

Det vil jeg forandre

Jeg vil gøre verden mere bæredygtig. Vi skal optimere fremstillingsmetoder indenfor industrien, så miljøet ikke bliver påvirket mere end nødvendigt. Jeg vil passe på naturen, da den betyder meget for mig. Ud over det vil større viden indenfor medicinalindustrien forlænge den gennemsnitlige levealder, og vi vil blive mange flere på jorden. Det vil kræve mere energi og mere mad. Derfor er mere effektive metoder til fremstilling af netop disse to elementer vitale. Og det vil jeg være med til at sikre!

Derfor valgte jeg en ingeniøruddannelse

Jeg har valgt civilingeniøruddannelsen inden for kemi, fordi jeg har en stor interesse for grundstoffer og deres anvendelse i alverdens materialer. Jeg synes, at det er spændende at studere fremstillingsmetoder af materialer og kemiske udrensninger af råstoffer. Jeg interesserer mig også for det medicinske aspekt af kemien. Det er fascinerende at kunne målrette medicinen til at helbrede specielle sygdomme.

Det bedste ved min uddannelse

Det bedste ved min uddannelse er den store valgfrihed. Der er mulighed for at prøve kræfter med mange aspekter af kemien. Du vælger altså ikke en konkret retning fra starten, men du får lov til at konstruere dit eget uddannelsesforløb hen ad vejen. En anden ting, der har været sjovt i uddannelsen, er at få kendskab til forskellige virksomheder og organisationer indenfor ens uddannelsesområde. Det er hovedsageligt sket ved virksomhedsbesøg i starten af uddannelsen. Jeg har dannet mig et overblik over diversiteten af arbejdsområder for muligt studiejob eller arbejdsplads efter endt uddannelse.

Fremtidsmulighederne med min uddannelse

Netop min uddannelse kan ende ud i mange karriereveje. Jeg kan for eksempel ende med at arbejde i et privat firma. Firmaet kunne udvikle råmaterialer eller produkter til industrien eller markedet, og jeg kunne som kemiingeniør arbejde med materialeudvælgelsen, produktionen eller analysen og forbedringerne af et konkret produkt. Jeg kunne også arbejde i et rådgivende firma, hvor arbejdsopgaverne sandsynligvis er mere varierede. Her kunne jeg eksempelvis hjælpe iværksættere med at overveje materialer til deres produkt. Mit fokus kommer til at ligge på kemiteknikken. Med det mener jeg optimeringen af produktion i større skala. Det kræver et stort arbejde, da det er meget anderledes omstændigheder end produktion i laboratorieskala.

Se film med ingeniører:

Her kan du læse til ingeniør

Esbjerg
AAU Esbjerg
Herning
VIA University College
AU Herning
Horsens
VIA University College
Kalundborg
Professionshøjskolen Absalon
København
AAU København
DTU i Lyngby og Ballerup
Odense
Syddansk Universitet
Sønderborg
SDU Sønderborg
Aalborg
Aalborg Universitet
Aarhus
VIA University College
Aarhus Universitet

Se hvor Philip kan arbejde

String "1484" is not a valid udi.

Social feed