Tina Bay Mathiesen

Tilbage til søgesiden

Tina Bay Mathiesen - 31 år - Miljøteknologi

Det vil jeg forandre

Jeg vil gerne være med til at udvikle infrastrukturen indenfor vand og afløb herhjemme, og når jeg får mulighed for at arbejde i udlandet vil jeg gerne bidrage til at forbedre hygiejne forholdene, og herigennem den generelle sundhed.

Derfor valgte jeg en ingeniøruddannelse

Jeg har længe gerne ville lave udviklingsarbejde, både herhjemme og i udlandet, Jeg valgte at blive miljøingeniør, fordi jeg er meget interesseret i at arbejde med de globale problemer der er rundt om i verden indenfor drikkevand og sanitering (adgang til toiletter og hygiejne). Dette er kun blevet forstærket efter at have lavet studieprojekt i Indien samt have studeret i Sydafrika.

Det bedste ved min uddannelse

Jeg kunne rigtig godt lige det høje faglige niveau på DTU og det sociale sammenhold, men det som var rigtig fedt var muligheden for at komme på udveksling til en masse spændende steder gennem DTUs udvekslingsaftaler, samt for at lave interessante studieprojekter som passede ind i mine egne interesser. Det gav en masse afveksling og muligheden for at få nye anderledes kompetencer.

Fremtidsmulighederne med min uddannelse

Jeg vil gerne være med til at sikre at folk får adgang til godt drikkevand. Derfor arbejder jeg lige pt. i HOFOR, hvilket er er Hovedstadsområdets Forsyningsselskab. Her står jeg for at planlægge udbygning og vedligehold af vandrørene. I fremtiden kunne jeg godt tænke mig at supplere dette med projektarbejde gennem NGO'er med fokus på sanitering (toiletter/latriner) og adgang til basal hygiejne undervisning, hvilket er en udfordring i mange udviklingslande.

Se film med ingeniører:

Her kan du læse til ingeniør

Esbjerg
AAU Esbjerg
Herning
VIA University College
AU Herning
Horsens
VIA University College
Kalundborg
Professionshøjskolen Absalon
København
AAU København
DTU i Lyngby og Ballerup
Odense
Syddansk Universitet
Sønderborg
SDU Sønderborg
Aalborg
Aalborg Universitet
Aarhus
VIA University College
Aarhus Universitet

Se hvor Tina kan arbejde

String "1484" is not a valid udi.

Social feed